Avís legal i política de privacitat

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades és Alhora, amb CIF núm. G70802301 i adreça postal a aquests efectes al carrer Comte Borrell, 180, 1-2, 08015 Barcelona (Barcelona).

Responsable del tractament

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

La finalitat és organitzar consultes i el foment de la participació ciutadana. Les dades es tractaran en compliment d’una missió d’interès públic. No es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

3. Legitimació

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment expressat a l’hora d’enviar un formulari de contacte al web alhora.cat o d’altres webs de titularitat del partit, com ara participaciopolitica.cat, tanquemcatalunya.cat, mitjanslliures.cat, proclamacio.cat, primaries.barcelona i barcelonaescapital.cat.

4. Destinataris

No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable.

5. Tractament de dades per a pagaments

Per a la gestió dels pagaments, com ara la compra d'entrades per a actes, donacions, o pagaments de quotes d'afiliats, Alhora utilitza una passarel·la de pagament externa, Stripe, que actua com a encarregat del tractament de les dades per a aquestes transaccions. Això inclou la gestió de les transaccions, confirmació de pagaments, emissió de rebuts, i, si escau, la gestió de devolucions.

En utilitzar aquest servei, les vostres dades necessàries per a la realització del pagament seran recollides i processades directament per Stripe, d'acord amb la seva política de privacitat i termes d'ús. El partit no té accés a les dades de la targeta de crèdit/dèbit, sinó només a la informació limitada necessària per a la gestió administrativa dels pagaments realitzats.

La base legal per a la comunicació de les vostres dades personals a Stripe és l'execució de la relació contractual necessària per a la realització del pagament dels serveis o productes sol·licitats.

Us encoratgem a revisar la política de privacitat de Stripe per a més informació sobre com tracten les vostres dades personals i com exerceixen els vostres drets respecte a aquestes dades.

Les dades personals relacionades amb els pagaments gestionats a través de Stripe es conservaran d'acord amb els períodes establerts en la seva política de privacitat i les normatives aplicables.

6. Drets

Us recordem que, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d'oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic hola@participaciopolitica.cat o, per aquests efectes, a l’adreça postal carrer Compte de Borrell, 180, 1-2, 08015 Barcelona (Barcelona), indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà que aporteu còpia del vostre document d’identitat o passaport per a la verificació de la vostra identitat.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 - 28001-Madrid.

Última data d’actualització: 3 de març de 2024