Pla de xoc per la llengua

Vivim una crisi d’identitat i autoestima nacionals. La llengua retrocedeix perquè la transmissió de la catalanitat a la immigració i les noves generacions s’ha trencat. Les nostres propostes per garantir el dret a viure plenament en català, per estendre i prestigiar la llengua catalana i per catalanitzar la immigració comencen amb aquestes sis.

1. Una xarxa escolar 100% en català.

Cal canviar el model present de falsa immersió, on només el 15% de les escoles i 17% dels instituts la practiquen. Defensem un model de doble xarxa escolar que estengui i garanteixi el dret a una educació 100% en català, sense distincions d'origen o situació econòmica, i faci avançar el català a l'escola no-immersiva actual. L’objectiu és passar, d’entrada, a un 30% d’escola immersiva. A la no-immersiva, introduir una avaluació externa del nivell de català dels estudiants en diversos moments de l’escolarització. En cas de no superar-la, caldrà canviar el pla lingüístic de l’escola o institut. Tota introducció d’elements immersius a l’escola serà incentivada amb recursos extra del departament. L’escola amb alta certificació lingüística serà incentivada perquè garanteix la igualtat d’oportunitats i el progrés econòmic i social.

La doble xarxa que garanteixi una escola immersiva allà on hi hagi demanda assegura que hi hagi presència de l’escola en català a tot el país, i l’existència de la segona xarxa, on avui no hi ha immersió, permet treballar les dificultats concretes de contextos d’alta complexitat política i demogràfica, i fer-hi avançar el català amb mesures específiques, adaptades a l’entorn. Així revertim la tendència actual, per la qual les escoles “formalment” immersives, però realment castellanitzadores, empenyen tot el sistema a la normalització de la diglòsssia i l’arraconament del català.

Més sobre la doble xarxa

2. 1.000M€ per a l'educació d’adults catalanitzadora.

Cal invertir 1000 milions d’Euros en un pla d’ensenyament de llengua i cultura catalanes remunerat per a tothom qui no ha gaudit del dret de passar per l’escola catalana democràtica. És un pla formatiu per trams, amb una retribució condicional a l’assistència i a la superació de proves de nivell cada dos mesos. L’objectiu és arribar a formar 100 mil persones l’any.

Més sobre l'educació en català remunerada

3. 5.000 nous professors de llengua i cultura catalanes.

Calen 5.000 nous professors de llengua i cultura catalanes en els propers 10 anys. Per fer aquesta expansió, cal donar eines a les universitats i estímuls als joves que vulguin formar-se com a professors. Cal crear una Escola Superior de Magisteri de Catalunya per formar els mestres, professors i gestors que caldran a cada nivell en la màxima excel·lència. Cal habilitar els professionals d’altres matèries perquè puguin fer de professors a secundària en condicions lingüístiques òptimes. Al mateix temps, calen mecanismes que retribueixin l’excel·lència en llengua catalana del professorat en actiu i que mobilitzin el potencial que representa el professorat jubilat.

4. Atenció als ciutadans en català.

Cal fer complir la llei i el règim de sancions en l’exigència de coneixement i en ús del català per part dels servidors públics. Cal auditar i reformar el sistema d’acreditacions de català i garantir que els certificats per fer de professor, de metge, d’infermer, policia o de funcionari són reals. Cal substituïr l’obtenció automàtica del C1 al final de la secundària per proves a banda per aquells que vulguin acreditar-lo dins o fora del sistema escolar.

5. Prou castellà als mitjans públics.

Els mitjans públics de Catalunya han de servir tots els parlants de català, siguin d’on siguin, visquin on visquin. TV3 i CatRadio han de parlar només en català, així com tots els productes amb inversió de la CCMA, incloent-hi les co-produccions. Per tant, prou d’entrevistes en espanyol: cal traducció simultània o subtítols de totes les intervencions en llengua no catalana.

Cal fer una plataforma conjunta de TV3, À punt i IB3, unificant i facilitant l’accés a tots els materials que ara hi ha dispersos. Cal que aquest arxiu sigui públic i que es protegeixi amb unes lleis de memòria que obliguin a mantenir-lo i fer-lo créixer. Cal desacoblar el 3cat en quatre grans línies: televisió, ràdio, internet i ficció. Tot i que en determinat moment les línies puguin col·laborar per projectes, cal que cadascuna d’elles treballi amb objectius, eines i pressupostos diferents, per adreçar els reptes de tots els mercats digitals.

6. Prou contractes públics amb empreses que no respecten la llengua.

La contractació pública ha de tenir la política lingüística de l'empresa com a requisit. I cal afavorir les empreses que prioritzin la comunicació en català amb els empleats i els clients – correspondència, factures, etiquetatge, menús, etc.