Una nova llei electoral per no condicionar el país als interessos dels partits

En tots aquests anys de "procés" hem comprovat com el vot captiu ha permès obviar la voluntat dels votants expressada en eleccions. Per això és necessària una llei electoral que redueixi el pes dels partits.

1. Llistes obertes

Les llistes tancades son una xacra per la democràcia. Els partits s’han convertit en agències de col·locació de polítics cada vegada més mediocres que no rendeixen comptes a ningú més que als seus dirigents. Cal fomentar la rendició de comptes amb llistes obertes on els ciutadans triïn lliurement els candidats.

2. Representació per districtes, no per províncies

La representació dels diversos territoris al Parlament ha de ser per districtes electorals, ciutats, comarques o agrupacions comarcals. Cada districte ha d'escollir un o diversos diputats, segons la població que tingui.

3. Diputats que responguin directament als votants

Els candidats a diputat de districte podran pertànyer a un partit o no, els ciutadans votaran nominalment a la persona. Els candidats més votats a cada districte representaran el districte. El diputat es deu directament als votants, no al partit.

4. Proporcionalitat per a una relació vots-escons equitativa

ELa resta d’escons del parlament es reparteixen entre els partits proporcionalment, amb un sistema de llista amb vot preferencial, en el qual l’elector marca dins de la llista els seus candidats preferits

5. Vot nominal

Cada elector emetrà un vot nominal, és a dir, pel candidat a diputat de districte que més li agrada, i votarà també un dels partits, que podrà ser o no el partit del seu candidat preferit.

6. Canvis en els mitjans de comunicació públics

La reforma de la llei electoral ha de suposar també canvis en la normativa sobre les obligacions els mitjans de comunicació públics en campanya electoral, com ara els blocs electorals.