Una revolució energètica i ambiental: no podem continuar a la cua d'Europa

Ens hem trobat amb uns governs que, xerrant de fer la independència, ens han col·locat a la cua del continent en energia solar i eòlica, tot i tenir més sol i vent que als països del nostre entorn. No podem dependre energèticament d'Espanya. La revolució industrial va fer el Palau de la Música, la Pedrera, si no fem la revolució energètica i ambiental estarem condemnats, a banda de ser pobres, a ser petits de ment, a no pensar prou i a estancar-nos.

1. Pla urgent d'implantació d'energies renovables

Mapa d’implantació urgent de capacitat d’energia renovable coordinat entre Govern, ajuntaments i companyies distribuïdores: identificació de terrenys disponibles i pre-aprovació de les connexions a la xarxa.

2. Simplificació i acceleració de tràmits administratius

L’aprovació ha de ser automàtica si no hi decisió contrària dins dels terminis establerts. Cal un mecanisme d’autorització accelerat pels projectes d’energia solar amb bateries.

3. Promoció de l’autoconsum industrial i a la llar.

La latitud de Catalunya és un factor de competitivitat industrial. Cal ajudar enlloc d’entorpir la implantació d’energia solar a les empreses amb grans necessitats energètiques, com ara la indústria. Impuls de l’eficiència energètica i l’autoconsum domèstic amb subvencions.

4. Adaptació de l'entorn al canvi climàtic

Pla de protecció de les zones costeres i infraestructures. Diagnosi rigorosa sobre les activitats econòmiques que el canvi climàtic fa inviables, per afavorir la transició a activitats que aprofitin els nostres avantatges competitius climàtics i generin valor amb menys dependència hídrica.

5. Gestió sostenible de l'aigua

Gestió sostenible dels recursos hídrics, acceleració del pla per eliminar fuites a la xarxa i inversió en fonts alternatives i mecanismes d’emergència. Polítiques de reducció del consum i l’ús d’aigua regenerada tant a les llars (filtres de pressió), com a la industria i l’agricultura (modernització de regadius).

6. Foment de la biodiversitat i sostenibilitat

Un pla detallat de protecció dels eco-sistemes per de garantir l’activitat de pagesos i ramaders i la viabilitat de la població. Prohibició de Pràctiques de Maltractament Animal (correbous, etc.). Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) d’envasos per part d’envasadors i distribuïdors interessats en maximitzar la implantació de sistemes d’envasos reutilitzables a Catalunya. Promoció de les sinèrgies entre empreses per incentivar l’ús circular de residus industrials i de consum.