Més sobre l'educació remunerada per adults

1.000M€ per a l'educació d’adults catalanitzadora

A Catalunya hi ha milions de persones que no han passat per l’ensenyament en català, uns perquè van ser escolaritzats durant el franquisme, uns altres perquè han arribat a Catalunya en edat adulta, provinents d’Espanya o d’uns altres països. El dret de conèixer la llengua catalana els va ser manllevat, o no han pogut gaudir-lo a temps, i es troben en un país ocupat on el govern espanyol només els exigeix el castellà per a progressar administrativament i n’incentiva el monolongüisme. Gran part d’aquesta població en edat laboral, especialment la immigrada, treballa en el sector dels serveis i en sectors de baixa qualificació, i no conèixer la nostra llengua els impedeix la integració i el progrés econòmic i social. El català queda relegat a l’àmbit privat i l’institucional.

La proposta consisteix a invertir 1.000 milions d’euros en un pla d’ensenyament de llengua i cultura catalanes remunerat per a tothom qui no hagi gaudit del dret de passar per l’escola catalana democràtica, sigui per raons d’edat, de repressió franquista o d’origen.

1. 1.000 milions pel català.

Mil milions d’euros en un pla d’ensenyament de llengua i cultura catalanes remunerat per a tothom qui no ha gaudit del dret de passar per l’escola catalana democràtica, sigui per raons d’edat, de repressió franquista o d’origen.

2. Garantir el dret a la llengua.

A Catalunya hi ha milions de persones en edat adulta que no han passat per l’ensenyament en català (escola franquista o comunitats immigrants). El dret de conèixer la llengua els ha estat manllevat, o no han pogut gaudir-lo a temps, i es troben en un país ocupat on el govern espanyol només els exigeix el castellà per a progressar administrativament, i n’incentiva el monolongüisme. .

3. Català en públic.

Gran part d’aquesta població en edat laboral, especialment la immigrada, treballa en el sector dels serveis i en sectors de baixa qualificació, i el fet de no conèixer la nostra llengua els impedeix la integració i el progrés econòmic i social. El català queda relegat el a l’àmbit privat i l’institucional.

4. Pla per trams.

Pla formatiu per trams, amb una retribució condicionada a l’assistència a cursos i a la superació de proves de nivell. En cas de no superar-les, es pot repetir el tram, sense remuneració. En cas de superar-la, el següent nivell implica un increment de la retribució, i així successivament.

5. Per professions

Organització formativa per sectors professionals: hostaleria, indústria, botigues d’alimentació, agricultura, etc., per a proporcionar els fonaments bàsics de comprensió i expressió en llengua catalana a la feina.

6. 100.000 persones l'any.

D’aquesta manera, es garanteix l’assoliment dels nivells bàsics de la llengua i la cultura catalanes i una possibilitat d’aprofundiment en diversos moments de la carrera laboral, segons interès o talent. L’objectiu és d’arribar a formar fins a 100.000 persones l’any i, indirectament, reforçar la indústria de l’ensenyament, la producció i l’estudi de la llengua.